Back
Mr. Rajesh Kishor Tilkari Name Mr. Rajesh Kishor Tilkari
Designation Office superintendent
Qualification B.Com
Experience 13 Years
Area of Interest Ms Office
Email rajesh.tilkari49@gmail.com
Mr. Khating Shrikrushna Balasaheb Name Mr. Khating Shrikrushna Balasaheb
Designation Accountant
Qualification B.Com
Experience 5 Years
Area of Interest Account
Email shrikrushnakhating@gmail.com
Mr. Gadappa Pravin Subhash Name Mr. Gadappa Pravin Subhash
Designation Cashier
Qualification B.Com
Experience 2 Years
Area of Interest Accounting
Email gadappapravin5@.gmail.com
Mr. Kale Santosh Vishnu Name Mr. Kale Santosh Vishnu
Designation Store
Qualification M.A. Bed
Experience 7 Years
Area of Interest Store incharge
Email santoshkale520@gmail.com
Mr. Kadam Parmeshwar Kashinath Name Mr. Kadam Parmeshwar Kashinath
Designation Clerk
Qualification M.A.
Experience 5 Years
Area of Interest Clerk
Email kadamp530@gmail.com
Mr. Bandu Manchakrao Garkar Name Mr. Bandu Manchakrao Garkar
Designation Clerk
Qualification B.A.
Experience 10 Years
Area of Interest Scholarship Section
Email bmgarkar2558@gmail.com
Mr. Sanjay Lachamayya Paripelli Name Mr. Sanjay Lachamayya Paripelli
Designation System Admin
Qualification DMN
Experience 13 Years
Area of Interest Networking & CCNA
Email sanjay.paripelli@gmail.com
Mr. Shaikh Zameer Pashamiya Name Mr. Shaikh Zameer Pashamiya
Designation Workshop Instructors
Qualification ITI
Experience 13 Years
Area of Interest Welding
Email sspishaikhzameer@gmail.com
Mr. More Bhagwaan Ramkishan Name Mr. More Bhagwaan Ramkishan
Designation Workshop instructor
Qualification ITI
Experience 12 Years
Area of Interest Carpenter
Email bhagwanm682@gmail.com
Mr.Rangnath Narayan Bokare Name Mr. Rangnath Narayan Bokare
Designation Workshop Instructors
Qualification ITI, Graduate
Experience 10 Years
Area of Interest Machine Department (lathe m/c)
Email rangabokare@gmail.com
Mr. Siddiqui Akhiloddin Khaliloddin Name Mr. Siddiqui Akhiloddin Khaliloddin
Designation Electrician
Qualification ITI
Experience 10 Years
Area of Interest Electricity
Email akhiloddinsiddiqui4@gmail.com

PEON

  • Mr. Chandrakant Jankiram Awchar
  • Mr. Surwase Shubham Dagduba

SWEEPER

  • Mrs. Kusum Suresh Sapate
  • Mrs. Bokhure Rajamati
  • Mrs. Jadhav Late
  • Mrs. Kanta Mahendra Gaikwad
  • Mrs. Sharda Baburao Kharwade